Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toyğar, İ. ve Yıldırım, Y. (2020). Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirilme Aracı’nın Türkçeye uyarlanması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(1). doi: 10.5336/nurses.2019-71767

Sorumlu Yazar: 
İsmail TOYGAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: