Bakım Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eskimez, Z., & Acaroğlu, R. (2019 ). Bakım Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Cukurova Medical Journal, 44(4), 1172-1180. https://doi.org/10.17826/cumj.496287

Sorumlu Yazar: 
Zehra Eskimez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. ulaşılabilirlik: 6 madde)
2. açıklamalar ve olanaklar: 6 madde
3. konfor: 9 madde
4. beklentiler: 5 madde
5. güven verici iletişim: 16 madde
6. gözlemler ve izlemler: 8 madde
toplam 50 madde

Derecelendirme: 
7’li likert (1= en az önemli bakım davranışı, 7= en çok önemli bakım davranışı)
İletişim: