Bağışlama ve Bağışlama Olasılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulus, L., & Aksoy, A. B. (2017). Forgiveness and Forgiveness Probability Scales: Validity and Reliability Study of Turkey. NeuroQuantology, 15(4).50-55.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Ulus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: