Ayrımın Meşruluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktan, T. (2006). Başarılı ve başarısız öğrencilerin iç ve dış gruplarına yönelik kalıp yargılarının sevecenlik ve yetkinlik algısı temelinde incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Timuçin Aktan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: