Aşerme (Alkol Kullanma İsteği) İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altınöz, A.E., Aslan, S., Uğurlu, M., Özdel, K., Sargın, A.E., & Türkçapar, M.H. (2016). Measuring the beliefs on alcohol craving by using craving beliefs questionnaire: preliminary results of its psychometric properties in a Turkish sample. Journal of Substance Use, 1-5. doi: 10.3109/14659891.2015.1056852

Sorumlu Yazar: 
Ercan Altınöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7’li likert
İletişim: