Arkadaşlık Değer Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kıvrak, E. ve Basan, F. (2019). Arkadaşlık Değer Algıları Ölçeğinin geliştirilmesi ve alan çalışmasına uygulanması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Basan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: