Ana Babalık Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, B. G. ve Yalçın, İ. (2021). Ana Babalık Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1942-1963. DOI: 10.17679/inuefd.916049

Sorumlu Yazar: 
Betül Gökçen DOĞAN
Geçerlik: 

Geçerlik çalışması için AFA, DFA ve ölçüt geçerliği yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, test tekrar test yöntemi uygulanmıştır. İç tutarlık katsayısı olumlu ana babalık için .83, olumsuz ana babalık için .74 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenirlik puanları olumlu ana babalık davranışı için 0.74; olumsuz ana babalık davranışı için 0.70 olarak bulunmuştur.

2.Başkalarıyla birlikteyken çocuğumun davranışlarından utandığımda ona kızarım (ona bağırmak, çimdik atmak gibi).
17.Çocuğum istemediğim bir şey yapınca ona küserim (onunla konuşmam, ona bakmam gibi).

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiçbir zaman – 5=Her zaman)
İletişim: