Anksiyete Duyarlılığı İndeksi 3

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mantar, A. (2008). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi 3’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: