Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sak, U., Bal Sezerel, B., Ayas, B., Tokmak, F., Özdemir, N., Demirel Gürbüz, Ş. ve Öpengin, E. (2016). Anadolu Sak Zeka Ölçeği (ASİS) uygulayıcı kitabı.. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Sak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: