Ana Babalık Uygulamaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kahraman, H., Yılmaz Irmak, T., ve Başokcu, T.O. (2017). Parenting Practices Scale: Its validity and reliability for parents of school-aged children. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 17 (3), 745–769.

Sorumlu Yazar: 
Hanife Kahraman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: