Alkol Bağımlısı Erkek Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Evren, C., Umut, G., Agachanli, R., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 219-226. doi: 10.5350/DAJPN2016290303

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Umut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5li likert (1: kesinlikle yanlış, 5: kesinlikle doğru)
İletişim: