Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saçak, K. (2019). Turkish version of the Perceived Devaluation-Discrimination Scale: An adaptation study [Unpublished master’s thesis], Middle East Technical University, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Kutay Saçak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: