Akran Mentorluğu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arkün-Kocadere, S. (2015). The development of a scale on assessing peer mentoring at the college level. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 23(4), 1-13. https://doi.org/10.1080/13611267.2015.1090283
Arkün-Kocadere, S. (2020). Öğrenenler Gözünden Karma Akran Mentorluğu: Uygulayıcılara Öneriler. S. Öngöz (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk (s. 175 – 188)

Sorumlu Yazar: 
Selay Arkün Kocadere
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 3 faktör, 3+3+4 = 10 madde
Mentorum çalıştığım konuyu daha iyi anlamamı sağladı.
Mentorum karşılaştığım problemleri çözmeme yardım etti.
Mentorum yapıcı dönütler verdi.
Mentorum beni motive etti.
Mentorum çalıştığım konuya hakimdi.
Mentorumün iletişim becerileri kuvvetliydi.
Mentorum objektif davrandı.
Mentorum akranım olduğu için daha kolay iletişim kurdum.
Mentorumü öğretmenim kadar ciddiye aldım.
Mentorumün desteği öğretmeniminki kadar etkili oldu.

Derecelendirme: 
7’li Likert Tip
İletişim: