Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayas, T. ve Pişkin, M. (2015). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği ergen formu. Akademik Bakış Dergisi, 50, 316-324.

Sorumlu Yazar: 
Tuncay Ayas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: