Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, E. (2016). Vaka yönetiminin şizofreni hastalarının klinik belirtileri, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Emine Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: