Akademik Personel Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başoğlu, T. (2019). Yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi kapsamında çalışan memnuniyeti ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Tunahan Başoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: