Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, P. (2018). Akademisyen dijitalleşme ölçeği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Koç
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 15 madde ve üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin toplam iç tutarlık değeri 0,801 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin teknolojinin eğitimde kullanım boyutuna ilişkin Cronbach’s α değerinin 0,836, mesleki gelişimde teknoloji kullanımına ilişkin boyut için 0,709 ve sosyal yaşamda teknoloji kullanımında ise 0,700 olduğunu göstermiştir.

Ölçek 15 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Teknolojinin eğitim ve öğretim alanında kullanımı (5m): Eğitim materyallerimi oluşturulmada dijital teknolojiden yararlanırım.
Mesleki gelişim amacıyla teknolojiden yararlanma (5m): İnternet üzerinden meslektaşlarımla ortak çalışmalar yaparım (makale yazmak, bildiri hazırlamak, konferans vb.).
Sosyal yaşamda teknoloji kullanımı (5m): Gittiğim yerlerde konum paylaşımı yaparım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: