Aile Varlığı Risk-Yarar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, E. A. (2020). Hemşirelerin resüsitasyon sırasında ailenin varlığının risk ve faydalarına ilişkin algı ve kendilerine güvenlerini etkileyen faktörler [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Esma Ayşe Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: