Aile Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, F., Doğan, M. C. ve Özden, B. (2017). Aile Okuryazarlığı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. HAYEF: Journal of
Education, 14
(2), 203‒219. http://dx.doi.org/10.26650/hayef.2017.14.2.0021

Sorumlu Yazar: 
Fergül Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: