Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö., Eren, İ., Savaş, H., Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., Koçal, N., Devrimci-Özgüven, H., … Vahip, S. (2007). Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 344-352.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 

Geçerlilik analizlerinde, açıklayıcı faktör analizinde toplam varyansın %65.1’ini temsil eden 13 faktör elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde, 11 alan 0.061 RMSEA değeri ile modele uymuştur. BB-İ, İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi ile
anlamlı korelasyon göstermiştir (r=0.428, p<0.0001). Hastaları (ortalama puan=111.8±15.2) sağlıklı deneklerden (ortalama puan=121.4±10.4) ayırt etmiştir (t=-2.300, p=0.038).

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizinde, güvenilirlik katsayıları düşük olan altı madde çıkarıldıktan sonra, Cronbach alfa katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Madde-toplam puan korelasyonları 0.22-0.86
arasındadır. Test-yeniden test güvenilirliğinde, iki ölçüm arasındaki korelasyon katsayısı yüksektir (r=0.82, p<0.0001).

11 alt ölçek ve 52 madde
duygusal işlevsellik
zihinsel işlevsellik
cinsel işlevsellik
damgalanma hissi
içe kapanıklık
ev içi ilişkiler
arkadaşlarıyla ilişkiler
toplumsal etkinliklere katılım
günlük etkinlikler ve hobiler
inisiyatif alma ve potansiyelini kullanabilme

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=hayır – 3= evet)
İletişim: