Aile Destek Ölçeği (ADO)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaner, S. (2003). Aile Destek Ölçeği: Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(1), 57-72.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

31 madde ve 5 alt boyut

Duygusal Destek (9 m)
Bilgi Desteği (8 m)
Bakım Desteği (5 m)
Yakın İlişki Desteği (6 m)
Maddi Destek (3 m)

Derecelendirme: 
3’lü Likert(her zaman (3)- hiçbir zaman (1) )
İletişim: