Aile Etki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Beydemir, F. (2008). The Impact on Famıly Scale’ın (Aile Etki Ölçeği) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/