Ahlaki Değer Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Güven, M. (2013). Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, 221-227.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.13140/RG.2.2.20632.29444

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Asla – 5= her zaman)
İletişim: 
PDF: