Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, N. (2011). 61-72 aylık çocuklar için Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Ankara örneklemi) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nihal Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: