Ağız Sağlığı Etki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başol, M. E., Karaağaçlıoğlu, L. ve Yılmaz, B. (2014). Türkçe Ağız Sağlığı Etki Ölçeğinin geliştirilmesi-OHIP-14-TR. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 20(2), 85-92.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Esat Başol
Geçerlik: 

Ölçeğin ilk uygulamasını takiben, herhangi
bir protetik işlem yapılmamış 32 hasta
üzerinde yeniden ölçekler uygulanarak test tekrar
test (tekrar edilebilirlik) değerleri istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (OHIP-14 SC r: 0,932).
Katılımcıların %96,2’si ölçeğin anlaşılabilir olduğunu
ifade etmiştir

Güvenirlik: 

Türkçe’ye çevrilen ölçeğin güvenilirlik katsayısı
Cronbach Alpha 0,74’tür. Faktör yapısına ilişkin
istatistiksel hesaplamalarda yedi ana faktör
orijinal İngilizce çalışmadaki gibi çıkmıştır

S1 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile herhangi bir kelimeyi telaffuz
etmekte sorununuz oldu mu?
S2 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile tat alma hissinizin bozulduğunu
hissediyor musunuz?
S3 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile ağzınızda ağrılı bir
durum yaşadınız mı?
S4 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile yemek yemeyi rahatsız
edici buldunuz mu?
S5 Daha önceden, dişleriniz, ağzınız veya protezlerinizle
ilgili bilinç ve bilgiye sahip miydiniz?
S6 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile gerginlik hissettiniz mi?
S7 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile diyetinizin tatmin edici
olmadığı oldu mu?
S8 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile yemeğinizi yarıda bırakmak
zorunda kaldınız mı?
S9 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile gevşemede zorlandığınız
oldu mu?
S10 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile utandığınız bir durum
oldu mu?
S11 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile diğer insanlara az da olsa
asabi davrandığınız oldu mu?
S12 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile her zaman yaptığınız işinizi
yapmada herhangi bir zorluk yaşadınız mı?
S13 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile genelde hayatın daha az
tatmin edici olduğu hissine kapıldınız mı?
S14 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili
problemler nedeni ile fonksiyonlarınızı tümüyle
yapamayacak duruma geldiniz mi?

Derecelendirme: 
“hiç” ifadesi 0 ile, “nadiren” ifadesi 1 ile, “bazen” ifadesi 2 ile, “sıklıkla” ifadesi 3 ile ve “çok sık” ifadesi 4 ile belirtilmiştir.
İletişim: