Ağır Bozukluk Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ertaş, T. (2011). Türkçeye uyarlanmış Ağır Bozukluk Bataryası’nın demanslı bireylerde geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Ertaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: