Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yahya Özdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: