Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, S. (2011). Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası’nın Türk populasyonu için adaptasyonu (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sinem Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: