Açık Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karagüven, M. H. (1999). Açık Kaygı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili bir çalışma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 203-218.

Geçerlik: 

Açık Kaygı Ölçeğinin uygulanmasından elde edilen puan stres duygusunun göstergesidir. Elde edilen ölçümlerin doğruluğu kavramsal (uyum) geçerliği ve yapı geçerliği yöntemleriyle sınanmıştır.

Güvenirlik: 

86 ve .87 arasındaki korelasyon değerleri Açık Kaygı Ölçeğinin İngilizce formunun kaygıyı ölçmeye yönelik güvenilir bir ölçek
olduğunu işaret etmektedir

İki sayfalık form elli maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: