9-18 Yaş Nomofobi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, E.Z., & Bektaş, M. (2020). Psychometric properties of a Turkish version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group. Journal of Pediatric Research, 7(4), 316-322. https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2020.63425.

Sorumlu Yazar: 
Emine Zahide Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: