60-72 Aylık Çocuklar İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkan, B. (2015). 60-72 aylık çocuklar için bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve beyin temelli öğrenmeye dayanan fen programının bilimsel süreç becerilerine etkisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Banu Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: