Kadın Öz Güven Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurtçiçek-Ergüntop, S. (2019). Kadın Öz Güven Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Saliha YURTÇİÇEK ERGÜNTOP
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: