48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E., Tepeli, K., ve Güven, G. (2019).48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(2), 603-622, doi:10.23863/kalem.2019.116

Sorumlu Yazar: 
Elif YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: