Yerli Olmayan Öğrenciler İçin Yazma Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükikiz, K.K., Uyar, Y., & Balcı, A. (2013). A Writing Self-Efficacy Scale for Non-Native Students of Turkish Origin: A Validity and Reliability Study. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (2), 302-313.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf UYAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: