Yenilenebilir Enerji Bilgi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Guven, G. & Sulun, Y. (2017). Pre-service teachers’ knowledge and awareness about renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 663–668.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Güven
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: