Sağlık Çalışanına Şiddet Uygulama Niyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şanlıtürk D, Boy Y. Determination of the Society’s Perceptions, Experiences, and Intentions to Use Violence Against Health Professionals. Safety and Health at Work, https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.12.004

Sorumlu Yazar: 
Döndü ŞANLITÜRK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (kesinlikle katılıyorum: 5; katılıyorum: 4; kararsızım: 3; katılmıyorum: 2; kesinlikle katılmıyorum: 1)
İletişim: