Yaşlanmaya Yönelik Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalaycı, I. (2021). The Anxiety About Aging Scale: A validity and reliability study with Turkish menopausal women. Turkish Studies-Social, 16(5), 1785-1798. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.52527

Sorumlu Yazar: 
Işıl Kalaycı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 16 madde

Derecelendirme: 
5’li likert ölçek tipinde “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum”
İletişim: