Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete (Kaygı) Ölçeği (Öğretmen Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, H. (2021). Development of the Teacher Report Form of Anxiety in Pre-school Children. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), 336-349. Doi: 10.29329/epasr.2020.373.17

Sorumlu Yazar: 
Hakan ŞAHİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: