İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polatcan, F., Alyılmaz, S. ve Er, O. (2019). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 384-401. doi: 10.26466/opus.535618

Sorumlu Yazar: 
Faruk POLATCAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: