Üst Ekstremite Fonksiyonel İndeks

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aytar, A., Yuruk, Z. O., Tuzun, E. H., Baltaci, G., Karatas, M., & Eker, L. (2015). The Upper Extremity Functional Index (UEFI): Cross-cultural adaptation, reliability, and validity of the Turkish version. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 28(3), 489-495.

Sorumlu Yazar: 
Aydan Aytar
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için Faktör analizi kullanılmıştır. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 40 madde ve tek faktörden oluştuğu tespit edilmiştir

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.80 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi (0-Aşırı zorluk ,1-Oldukça zorluk, 2-Orta derecede Zorluk, 3-Hafif derecede zorluk 4-zorluk yok)
İletişim: