Üçgen İlişki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurşuncu, M. A., & Baştemur, Ş. (2020). The adaptation of the Triangular Relationship Inventory into Turkish: the study of validity and reliability for university students. Anatolian Journal of Psychiatry, 21,(Ek sayı.2) 63-70. doi: 10.5455/apd.137794

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Alperen Kurşuncu
Geçerlik: 

Birinci ve ikinci derece doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) dört faktörlü yapı için yeterli uyum iyiliği değerleri ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa ve omega güvenilirlik değerleri ile test tekrar test güvenilirliği bulguları incelendiğinde yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu bulunmuştur

Dengeli (6 madde)
Ebeveynlerimin anlaşmazlıkları içine sürüklenmem.
Arabulucu (6 madde)
Her iki ebeveynim de beni diğeriyle iletişim kurmak için kullanır.
Koalisyonlar (6 madde)
Bir ebeveynime yakın olduğumda kendimi diğerinden uzaklaşmış bulurum.
Günah Keçisi (6 madde)
Ebeveynlerim kendi problemlerinden çok benim problemlerim için çaba harcar.

Derecelendirme: 
1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Biraz Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne de Katılmıyorum, 4= Biraz Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: