Takım İçi Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akyüz, U. (2003). Spor takımlarında grup içi bağlılık ve performansa etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: