Türkçe Öğrenme Bariyerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H. ve Okan, N. (2021). Türkçe Öğrenme Bariyerleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 687-699. https://doi.org/10.18069/firatsbed.822736

Sorumlu Yazar: 
Nesrullah Okan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: