Beş Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y.,& Özyürek, A. (2010). Beş Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeği geliştirme süreci. II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.859-868). Antalya: WOW Kremlin Palace Hotel.

Sorumlu Yazar: 
Esra Ömeroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: