Sportmenlik Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gumus, H., Saracli, S., Yagmur, R., Isik, O., & Ersoz, Y. (2020). The investigation of sportsmanship behaviors of university students. J. Sport Psychol, 29(1), 13–20.

Sorumlu Yazar: 
Özkan IŞIK
Geçerlik: 

Makalede mevcut

Güvenirlik: 

Makalede mevcut

27 madde.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: