Sporcularda Rol Belirsizliği Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Davarcı, S. (2008). Sporcularda rol belirsizliğinin grup bütünlüğüne etkisi (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: