Sporcular İçin Yaratıcılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güngör, N. B., Esentürk, O. K., İlhan, L., ve Yenel, F. (2020). Sporcular İçin Yaratıcılık Ölçeği (SYÖ)’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 455-467.

Sorumlu Yazar: 
Nuri Berk Güngör
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: