SPORCU ÖZ ŞEFKAT ÖLÇEĞİ-KISA FORMU

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tingaz, E. O., ve Atalay, Z. (2021). Sporcu Öz Şefkat Ölçeği-Kısa Formu: Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(3), 305-318. https://doi.org/10.17155/omuspd.903116

Sorumlu Yazar: 
Emre Ozan Tingaz
Geçerlik: 

Uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir ya da iyi uyum aralığında olduğu görülmüştür (RMSEA=.063, SRMR=.058, GFI =.933, AGFI=.902). Sporcu Öz Şefkat Ölçeği-Kısa Formu, Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Öz Şefkat Ölçeği ile pozitif yönde ilişkilidir.

Güvenirlik: 

Ölçek, güvenilir düzeyde iç tutarlık göstermiştir (α=849). İki hafta aralıklı olarak uygulanan ölçeğin sınıf içi korelasyon katsayısı mükemmel düzeydedir (ICC=.980).

1. Sporda benim için önemli bir şeyde başarısız olduğumda yetersizlik hissiyle tükenirim.
5. Spordaki başarısızlıklarımı, sporcu olmanın bir parçası olarak görmeye çalışırım.
10. Sporda kendimi yetersiz hissettiğimde, çoğu sporcunun bu yetersizlik duygusunu yaşayabileceğini kendime hatırlatmaya çalışırım.

Derecelendirme: 
1: Hemen hemen hiçbir zaman 2: Nadiren 3: Ara Sıra 4: Çoğu zaman 5: Hemen hemen her zaman
İletişim: