Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V., Gelbal, S., ve Var, E. Ç. (2013). Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 159-169.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Geçerlik için yapılan doğrulayıcı faktör analizi Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği’nin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değeri .81 ve test-tekrar test güvenirliği ise .85 olarak bulunmuştur. Alt boyutlardan aile desteği için Cronbach Alpha değeri .74, arkadaş desteği alt boyutu için Cronbach Alpha değeri .75 bulunmuştur

2 alt boyut ve 15 madde
Aile desteği (6) : Ne olursa olsun, ihtiyacım olduğunda ailemin yanımda olacağını bilirim.
Arkadaş desteği (9) : Arkadaşlarımla birlikteyken, kendim olabiliyorum ve rahatlayabileceğimi hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert “Benim için tamamıyla geçerli” yanıtı “5” ile ve “Benim için asla geçerli değil” yanıtı ise “1” ile puanlanmaktadır
İletişim: