Scopa Uyku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sönmez, N. (2018). Scopa uyku ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Sorumlu Yazar: 
Neşe Sönmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: